Hvordan overleve i det 21. århundrets arbeidsmarked

Vi har hørt om IQ og EQ. Barnelege, forfatter og foredragsholder Laura Jana introduserer begrepet QI; sju nøkkelegenskaper hun mener er viktig for å overleve i det 21. århundrets arbeidsmarked. De sju nøkkelegenskapene kaller hun Meg, Vi, Hvorfor, Vilje, Wiggeling, Waggeling og Hva hvis. Meg egenskaper handler om å utvikle selvbevissthet, selvkontroll, impulskontroll og alt …

Hvordan overleve i det 21. århundrets arbeidsmarked Les mer »