Hvordan overleve i det 21. århundrets arbeidsmarked

Vi har hørt om IQ og EQ. Barnelege, forfatter og foredragsholder Laura Jana introduserer begrepet QI; sju nøkkelegenskaper hun mener er viktig for å overleve i det 21. århundrets arbeidsmarked.

De sju nøkkelegenskapene kaller hun Meg, Vi, Hvorfor, Vilje, Wiggeling, Waggeling og Hva hvis.

Meg egenskaper handler om å utvikle selvbevissthet, selvkontroll, impulskontroll og alt det som gjør at vi klarer å være oppmerksom på og kontrollere våre egne tanker og følelser.

Vi egenskapene eller «people skills» er det som gjør oss til gode teammedlemmer som klarer å samarbeide og samhandle med andre. Å lære å lese andre mennesker er like viktig som å kunne lese og regne. Det handler om empati og kommunikasjonsevne og alt det som gjør oss i stand til å «leke» bra med andre mennesker.

Kombinasjonen av Meg-egenskaper og Vi-egenskaper er det som er definisjonen på emosjonell inteligens.

Hvorfor egenskapene handler om en evne til å være nysgjerrig, og å stille spørsmål til hvorfor ting er som de er. Laura Jana forklarer at informasjonsteknologien har gitt oss så mange muligheter til å få svar på ting vi lurer på at evnen til å stille spørsmål har blitt så mye viktigere enn bare å vite svaret.

Vilje egenskaper handler om en vilje til å gjøre noe med det du er motivert til eller har en drift mot å gjøre. En med mye viljeegenskaper søker etter å lære nye ting og forstå nye ting og utfordrer seg selv, selv om det er vanskelig å oppnå.

Wiggeling egenskaper beskriver en form for fysisk og intellektuell rastløshet som spiller en viktig rolle for å klare å realisere evnen til å stille spørsmål og forfølge sin egen vilje. Det handler om å være bevegelse og å gå for det de ønsker. Det er en som får jobben gjort og som rett og slett har en evne til handling.

Wobbeling egenskaper illustreres ved å se på ordets betydning som er å vugge fra side til side, men likevel ende stabilt i midten, og dermed i seg selv. Det handler blant annet om å klare å reise seg når man faller, og å lære av sine feil.

Hva hvis egenskapene bringer alle de andre egenskapene sammen. Evnen til å stille spørsmålet; hva hvis, åpner for å se for seg ting du ikke umiddelbart kan se, men forstå hvordan det kunne ha vært og hvilke muligheter som finnes.

Vil du vite mer, se Laura Jana på Youtube: