Passer jobben til personligheten din?

En av de første og mest brukte karriereteoretikerne het John Holland. Han definerte seks ulike personlighetstyper knyttet til yrkesvalg. Systemet kalles RIASEC, som er en forkortelse for personlighetstypene: realistisk (R), undersøkende (I), kunstnerisk (A), sosial (S), foretaksom (E), og konvensjonell (C). Ved å finne sin Holland-kode, som ofte består av to eller tre av disse …

Passer jobben til personligheten din? Les mer »