Passer jobben til personligheten din?

En av de første og mest brukte karriereteoretikerne het John Holland. Han definerte seks ulike personlighetstyper knyttet til yrkesvalg. Systemet kalles RIASEC, som er en forkortelse for personlighetstypene: realistisk (R), undersøkende (I), kunstnerisk (A), sosial (S), foretaksom (E), og konvensjonell (C). Ved å finne sin Holland-kode, som ofte består av to eller tre av disse personlighetstypene, kan du finne ut mer om hva du passer til å jobbe med. Ofte er man en kombinasjon av to eller flere av disse typene, og ved å velge en karriere som passer personligheten din, vil du både mestre og trives bedre i jobben du velger. Å finne en jobb som passer, handler om å finne en jobb som har oppgaver som passer og et arbeidsmiljø som matcher personligheten din.

Hollands teori er blitt forsket på og brukes av karriereveiledere over hele verden for å hjelpe folk å velge yrke og utdanning. Teorien handler om at mennesker av samme personlighetstype jobber bra sammen og skaper et arbeidsmiljø som passer for den typen de er. Når for eksempel kunstneriske personer er sammen på en jobb, skaper de et arbeidsmiljø som belønner egenskaper som kreativ tenking og impulsivitet. Eller, hvis et miljø har mange av den konvensjonelle typen er det egenskaper som planlegging og struktur som dyrkes fram og vektlegges. Folk som jobber i et miljø som ligner på personlighetstypen sin, har større sannsynlighet for å lykkes og å være fornøyde.

Litt «tabloid» beskrevet, ser de ulike typene i RIASEC-modellen slik ut:

Realistisk: Liker å jobbe med verktøy, maskiner, og dyr. Forsøker som regel å unngå sosiale aktiviteter som undervisning, veiledning, omsorg og pleie eller kommunikasjon. Er flink med hendene og verdsetter praktiske ting som de kan se og ta på men ikke trenger å snakke til. Det kan være dyr, planter eller andre ting som de kan bygge, reparere eller forbedre.

Undersøkende (eng= investigative): Liker å studere, undersøke og løse vitenskapelige utfordringer av ulik art. De ser på seg selv som presise, vitenskapelige og intelektuelle og har ofte analytiske evner. De unngår gjerne ledende stillinger, salg eller det å forsøke å overbevise andre.

Kunstneriske: Liker kreative og kunstneriske aktiviteter som drama, håndverk, dans, musikk, eller kreativ skriving og andre uttrykksformer. De unngår helst repetative oppgaver eller arbeid som krever planlegging og fastlagt struktur. De liker å uttrykke seg og å være impulsive, og er ofte originale, annerledes og uavhengige.

Sosiale: Liker å hjelpe andre, løse sosiale problemer, eller at oppgavene de gjør kommer andre eller samfunnet til gode. De unngår helst å bruke maskiner eller verktøy og har gjerne pedagogiske evner, er omsorgsfulle, snille, vennlige og til å stole på. De er ofte mer opptatt av at andre skal ha det bra, enn å konkurrere og stikke seg fram selv.

Foretaksom (eng=enterprising): Dette er en type som liker å lede og overbevise andre mennesker. Det er en som liker å selge både ting og ideer. De unngår gjerne aktiviteter som krever nøye undersøkelse og vitenskapelig og analytisk tenkning. De er opptatt av suksess innen politikk, ledelse eller business. De ser på seg selv som energiske, ambisiøse og utadvendte.

Konvensjonell: Denne typen liker å jobbe med tall, bokføring, eller maskiner på en planlagt og forutsigbar måte. De er ofte ikke spesielt ambisiøse, og unngår ustrukturerte aktiviteter som krever at de må gjøre raske endringer eller være impulsive. De liker struktur, systematikk og nøye planlegging. De er flinke til å holde seg til en oppskrift eller å lese bruksanvisninger. Dette er en du kan stole på at gjør jobben slik du ber om.  

Ønsker du å få din egen Holland-kode: sjekk ut denne nettsiden for en gratis test: https://openpsychometrics.org/tests/RIASEC/

Det er selvfølgelig mer enn bare en Holland-kode som vil virke inn på din trivsel i en jobb. Er du i tvil om du er på rett hylle, er det å utforske disse ulike typene et sted å starte. Siden kan vi diskutere dette i en veiledningstime for å finne ut mer om hva som passer for deg.