Behov for karriereveiledning for pensjonisttilværelsen

Å skulle slutte å jobbe, kan oppleves som svært skremmende. Jobben og yrket man har hatt gjennom et langt liv kan være selve identiteten for svært mange. Forskerne bak et forskningsprosjekt blant eldre arbeidstakere anbefaler karriereveiledning for eldre. Karriereveiledning er ikke noe som bare bør være forbeholdt yngre mennesker, sier førsteamanuensis ved Høyskolen Innlandet, Inger …

Behov for karriereveiledning for pensjonisttilværelsen Les mer »