Behov for karriereveiledning for pensjonisttilværelsen

Å skulle slutte å jobbe, kan oppleves som svært skremmende. Jobben og yrket man har hatt gjennom et langt liv kan være selve identiteten for svært mange. Forskerne bak et forskningsprosjekt blant eldre arbeidstakere anbefaler karriereveiledning for eldre.

  • Karriereveiledning er ikke noe som bare bør være forbeholdt yngre mennesker, sier

førsteamanuensis ved Høyskolen Innlandet, Inger Marie Bakke. Hun er en av flere forfattere bak artikkelen «As times goes by: Geronto Guidence» om karriereveiledning for eldre. Sammen med medforfatterne Peter Plant og Lyn Barnham intervjuet de en gruppe eldre kvinner som nærmet seg pensjonsalder. I intervjuene kom det fram et tydelig behov for veiledning også for eldre arbeidstakere.

  • Mennesker som nærmer seg pensjonsalder har behov for veiledning både i forhold til hvordan de skal ha det de siste årene av yrkeslivet, men også for å forberede en meningsfull pensjonisttilværelse, sier Bakke.

Det er mange eksistensielle spørsmål som kan dukke opp på tampen av et yrkesliv. Fordi arbeidet for mange er så nært knyttet opp til identiteten til den enkelte, kan det det være utfordrende å skulle finne en ny identitet utenfor jobb-identiteten. Bakke forteller at mange som nærmer seg en pensjonisttilværelse stiller seg spørsmålet; «hvem skal jeg være nå?». For selv om det er mange som har planene klare for hva de skal gjøre når de går av med pensjon, var det flere av respondentene i undersøkelsen som fortalte at de frykter pensjonisttilværelsen.

  • Karriereveiledning kan hjelpe med å finne ut av dette, forteller Inger Marie Bakke.

Hvordan finne noe meningsfullt?

Inger Marie Bakke anbefaler noe som i karriereveiledningen kalles for å finne «Bridging activities». Det handler om å bygge bro fra det du gjør i dag, og over til det du skal gjøre senere. Det handler om å finne aktiviteter som er en videreføring av det den tidligere jobben handlet om.

  • Ved å se på egenskapene ved jobben som du har trivdes med, kan du finne liknende egenskaper ved en aktivitet du kan bruke tid på som pensjonist. Har du for eksempel jobbet med omsorg og har hatt mye kontakt med mennesker i jobben din, er det kanskje en fordel om det du skal gjøre som pensjonist også handler om omsorg eller å være sammen med andre mennesker, sier Inger Marie Bakke.

Trenger du hjelp til å finne ut hva du skal gjøre når du går av med pensjon, ta kontakt for en karrieresamtale: hanne@karriereny.no