Life-design veiledning hjelper veisøkere å ta selvstendige valg

I Januar 2020 ble artikkelen basert på min masteroppgave publisert på det offisielle norske nettstedet for karriereveiledere: www.veilederforum.no. Artikkelen tar for seg noen av funnene i min masteroppgave basert på intervjuer med mennesker som har vært igjennom Life-design veiledning. I artikkelen skriver jeg hvordan veisøkerne som fikk Life-design veiledning hos en av de få andre …

Life-design veiledning hjelper veisøkere å ta selvstendige valg Les mer »