Life-design veiledning hjelper veisøkere å ta selvstendige valg

I Januar 2020 ble artikkelen basert på min masteroppgave publisert på det offisielle norske nettstedet for karriereveiledere: www.veilederforum.no.

Artikkelen tar for seg noen av funnene i min masteroppgave basert på intervjuer med mennesker som har vært igjennom Life-design veiledning. I artikkelen skriver jeg hvordan veisøkerne som fikk Life-design veiledning hos en av de få andre norske karriereveilederne som bruker Life-design veiledning, opplevde å få større kontroll på sin egen karriere. De fikk en tydeligere opplevelse av hva som er viktig for dem i en jobbsituasjon og hva det igjen betyr for deres karrierevalg.

Svært mange mennesker påvirkes, enten bevisst eller ubevisst av omgivelsene når de tar valg som gjelder karrieren. For ungdom kan det være foreldrene som har forventninger til dem om å velge noe de mener er riktig. Det kan også være venner som påvirker, eller det kan være kommentarer eller handlinger fra andre mennesker som lærere eller andre voksenpersoner som har gjort at noen ender med et spesielt valg.

Intervjuer med veisøkere som har vært igjennom Life-design veiledning viser at de opplever en økt evne til å ta egne beslutninger, frigjort fra andre menneskers påvirkning. De forteller at de i større grad klarer å gjøre valg ut ifra en opplevelse av en slags «indre retning», eller «indre kompass», og klarer og stole mer på sine egne opplevelser og interesser.

Blant annet sier en kvinne som var igjennom veiledning at:
«Nå kjenner jeg at jeg er viktig, og at jeg skal gå for det jeg vil gå for.…Kanskje en eller annen der ute vil se meg som verdifull, forstår du? Jeg er gladere, det var positivt for meg. Jeg pratet om saker som er viktig for meg».

En ung kvinne forteller: «Det var godt å være der og få beskjed om at sånn du tenker kan du få lov til å tenke».

En annen ung kvinne fortalte i intervjuene jeg gjorde i forbindelse med prosjektet at hun etter veiledningen forsto hvordan morens egne begrensende tanker hadde påvirket henne til å ta det valget hun gjorde da hun var yngre, og som nå viste seg å være helt feil. Veiledningen gjorde henne i stand til å tenke mer selvstendig: «Ja, jeg har begynt å tenke litt for meg selv. Frisøryrket er kanskje ikke noe for meg…» Nå ser hun at det er mulig for henne å velge blant flere yrker enn de hun så for seg da hun valgte linje på videregående som 16-åring. Veiledningen gjorde henne motivert til å starte på noe nytt.

Du kan lese hele artikkelen på Kompetanse Norge sine nettsider for karriereveiledere: www.veilederforum

https://veilederforum.no/content/life-design-gir-karrierekontroll