Hanne Borgen Vassnes

KarriereNY med artikkel hos Veilederforum.no Et forum for norske karriereveiledere

Life-design gir karrierekontroll Veiledningsmetoden Life-design kan bidra til at veisøkeren gjenvinner kontrollen over egen karriere. https://veilederforum.no/artikler/metode-og-verktoy/life-design-gir-karrierekontroll Teatermetaforen «Fra statist til regissør i sitt eget karriereteater» er tittelen på min masteroppgave i karriereveiledning våren 2019. Den beskriver hvordan fire veisøkere ser ut til å ha tatt kontrollen over egen karriereutvikling etter Life-design-veiledning (LDC). «Jeg følte meg lett på …

KarriereNY med artikkel hos Veilederforum.no Et forum for norske karriereveiledere Les mer »

Life-design veiledning hjelper veisøkere å ta selvstendige valg

I Januar 2020 ble artikkelen basert på min masteroppgave publisert på det offisielle norske nettstedet for karriereveiledere: www.veilederforum.no. Artikkelen tar for seg noen av funnene i min masteroppgave basert på intervjuer med mennesker som har vært igjennom Life-design veiledning. I artikkelen skriver jeg hvordan veisøkerne som fikk Life-design veiledning hos en av de få andre …

Life-design veiledning hjelper veisøkere å ta selvstendige valg Les mer »

Behov for karriereveiledning for pensjonisttilværelsen

Å skulle slutte å jobbe, kan oppleves som svært skremmende. Jobben og yrket man har hatt gjennom et langt liv kan være selve identiteten for svært mange. Forskerne bak et forskningsprosjekt blant eldre arbeidstakere anbefaler karriereveiledning for eldre. Karriereveiledning er ikke noe som bare bør være forbeholdt yngre mennesker, sier førsteamanuensis ved Høyskolen Innlandet, Inger …

Behov for karriereveiledning for pensjonisttilværelsen Les mer »

Passer jobben til personligheten din?

En av de første og mest brukte karriereteoretikerne het John Holland. Han definerte seks ulike personlighetstyper knyttet til yrkesvalg. Systemet kalles RIASEC, som er en forkortelse for personlighetstypene: realistisk (R), undersøkende (I), kunstnerisk (A), sosial (S), foretaksom (E), og konvensjonell (C). Ved å finne sin Holland-kode, som ofte består av to eller tre av disse …

Passer jobben til personligheten din? Les mer »

Hvordan overleve i det 21. århundrets arbeidsmarked

Vi har hørt om IQ og EQ. Barnelege, forfatter og foredragsholder Laura Jana introduserer begrepet QI; sju nøkkelegenskaper hun mener er viktig for å overleve i det 21. århundrets arbeidsmarked. De sju nøkkelegenskapene kaller hun Meg, Vi, Hvorfor, Vilje, Wiggeling, Waggeling og Hva hvis. Meg egenskaper handler om å utvikle selvbevissthet, selvkontroll, impulskontroll og alt …

Hvordan overleve i det 21. århundrets arbeidsmarked Les mer »