Ditt første karrierevalg

Vet du ikke hva du skal bli når du blir stor sier du? Frykter du at et feilvalg nå vil forfølge deg resten av livet og gjøre at alt blir galt? Det er forståelig at det er litt skummelt. Det er tross alt fremtiden din det handler om. 

Trøsten til deg er at de fleste voksne som er i jobb i dag har byttet jobb mange ganger. Svært mange av dem jobber med noe helt annet enn det de tok utdannelse i. I det raskt endrende samfunnet vi lever i nå kan det også være slik at det yrket du ender opp i, ikke en gang finnes i dag.  

Et studievalg handler derfor ikke nødvendigvis om å velge et yrke. Det kan like mye handle om å lære hvordan du siden skal lære deg nye ting. Studerer du for eksempel matematikk, lærer du selvfølgelig matematikk, men du utvikler også en evne til å tenke systematisk, logisk, og til å se strukturer. Studerer du kunstneriske og kreative fag, styrker du også denne type evner hos deg selv. Høres det logisk ut?

Karriereveiledning hos Karriereny går normalt over et tre timers veiledningsforløp hvor vi forsøker å finne ut mer om hvem du er som menneske, hva slags miljø du trives i, hva du liker å gjøre og hvordan du liker å gjøre det. På den måten kan vi begynne å se på ulike yrker og arbeidsmiljø, hva de inneholder, og hvor og hvordan du kan passe inn. Siden ser vi på hvilke studiemuligheter som vil føre deg i en retning av yrker som er riktige for deg og hva som skal til for at du skal komme dit.

Karriereveiledning med Karriereny

Bestiller du i dag får du 20% rabatt på ordinær pris