Ønsker du å gjøre noe helt annet?

Livet endrer seg. Du endrer deg. Omgivelsene endrer seg. Etter hvert som du blir eldre og får nye erfaringer, kan den karrieren du en gang startet på ikke lenger være det som gjør at du opplever mestring eller glede hverken i jobben eller i hverdagen.

Kanskje er det andre ting i livet som nå betyr mer enn det å klatre i en karrierestige. Kanskje er verdiene dine blitt annerledes enn den gangen du tok utdannelse, eller kanskje valgte du rett og slett bare helt feil.

Gjennom karriereveiledning hos Karriereny vil vi gå dypere inn i hva som er dine verdier i dag, og hva som er viktig for deg i livet og i en jobb, slik at vi sammen kan finne fram til nye muligheter for deg i yrkeslivet. Noen ganger er det bare enkle grep som skal til for å gjøre arbeidshverdagen mer tilfredsstillende. Andre ganger er det nødvendig å bytte jobb eller skaffe seg nødvendig kompetanse for å få noe som passer bedre.

Gjennom et veiledningsforløp over tre enkelttimer skal vi sammen prøve å finne ut mer om hva som er ditt «tema» i livet og hva som kan gjøre at du opplever å være til nytte og får leve ut ditt potensiale. De tre timene ender opp med en konkret handlingsplan med tiltak du selv kan gjøre for å komme noen skritt videre, enten der du er, eller i en annen jobb.

Karriereveiledning med Karriereny

Bestiller du i dag får du 20% rabatt på ordinær pris