Tvunget til å skifte beite?

Å miste jobben i en nedbemanning, bli langtidssykemeldt eller på andre måter bli tvunget til å finne en ny jobb, vil for de fleste være svært utfordrende. For mange er jobben en del av identiteten. Noen opplever at de ER det de jobber med.

Å bli tvunget til å skifte beite, kan for mange føre til en sorg og en identitetskrise. Mange spørsmål kan dukke opp, som: Hvem er jeg når jeg ikke er i denne jobben lenger? Hva skal jeg si når noen spør hva jeg jobber med? Hvem er jeg egentlig når jeg «bare» er sykemeldt eller på jobbjakt?

I en slik situasjon kan karriereveiledning gi hjelp til å finne ut mer om hvem man er og har vært, både privat og i de jobbene og rollene man har hatt før. Det kan være en hjelp i å finne ut hvilke egenskaper man har og har brukt igjennom et langt yrkesliv og hva det er ved de ulike oppgavene som har gjort at man har trivdes. Ved å se nærmere på hvem du er og hva du passer til, kan du finne ut hvordan du kan bruke personligheten din og egenskapene dine i andre oppgaver og roller. Kanskje kan en negativ hendelse bli snudd til noe positivt.  

Gjennom karriereveiledning hos oss skal vi sammen undersøke hva som er din personlige fortelling, slik at vi sammen kan gjøre det enklere å finne nye alternative jobbmuligheter og kanskje etterhvert skape en ny jobbidentitet.

Karriereveiledning med Karriereny

Bestiller du i dag får du 20% rabatt på ordinær pris