Life-design veiledning

Som karriereveileder liker jeg å jobbe med metoden som heter Life-design veiledning, eller karrierekonstruktivistisk veiledning. Life-design veiledning er en metode den amerikanske karriereveilederen Mark Savickas har utviklet gjennom egen praksis og i nært samarbeid med andre veiledere gjennom flere tiår.

Enkelt forklart handler life-design veiledning om å få tak i de små fortellingene den enkelte forteller om seg selv. Sammen forsøker veileder og veisøker å forstå disse fortellingene slik at de kan tilpasses nye situasjoner eller nye omgivelser. 

For mennesker som står i en overgangssituasjon hvor de ønsker å endre jobbsituasjonen sin, eller av ulike årsaker er tvunget til å gjøre endringer i karrieren, er denne metoden spesielt godt egnet. Hvis du har havnet i en ny situasjon eller i nye omgivelser og derfor står overfor nye utfordringer, trenger du nye verktøy. For å klare å finne en ny retning å bevege deg i, trenger du en ny forståelse av hvem du er og hva som er viktig for deg. Nye omgivelser og nye omstendigheter krever et nytt manus for din egen fortelling!

Life-design veiledning går normalt over tre enkelttimer.

Den første timen handler om å få fram hva som er dine fortellinger og hva du har med deg av erfaringer tidligere i livet og arbeidslivet som har gjort deg til den du er. Det gjøres gjennom et intervju med spørsmål som handler om helt andre ting enn jobb og karriere, men som forteller noe om hvem du er som menneske.

I den andre timen setter vi sammen alle disse fortellingene og forsøker å skape en ny fortelling og forståelse som gir deg et «manus» for hva du skal gjøre for å komme deg videre. Sammen lager vi en konkret handlingsplan for hva du skal gjøre til neste time.

I den tredje timen følger vi opp handlingsplanen som ble startet på i time to. Vi evaluerer tiltakene du allerede har gjort, og finner nye tiltak og mål både på kort og lengre sikt.

Normalt avvikles de to første timene med minimum en ukes mellomrom, mens den siste veiledningstimen blir gjennomført en måneds tid senere.

 

Karriereveiledning med Karriereny

Bestiller du i dag får du 20% rabatt på ordinær pris